Aktuality


« 1 2 »


NOVINKY - Ploché strechy - Hydroizolačné nátery - Porovnanie jednotlivých výrobkov

NOVINKY - Ploché strechy - Hydroizolačné nátery - Porovnanie jednotlivých výrobkov

Uvedená tabuľka slúži ako pomôcka pri výbere vhodného výrobku. Tabuľka nenahrádza technický list. Pri aplikácii postupujte podľa technických listov jednotlivých výrobkov. 

Tabuľka porovnania výrobkov pre ploché strechy na stiahnutie tu ... viac


KÖSTER DEUXAN 2K HYDROIZOLÁCIA ZÁKLADOV PROTI TLAKOVEJ VODE A RADÓNU

KÖSTER Deuxan 2K

CENA: tu

Trhliny prekrývajúca, 2-zložková synteticky modifikovaná bitúmenová hrubovrstvá hydroizolačná stierka na stavebné konštrukcie podľa DIN 18533.KÖSTER Deuxan 2K je dvojzložkový, bez polystyrénu, fibrovaný polymérne modifikovaný asfaltový tmel (PMBC) pre bezpečné utesnenie stavebných konštrukcií podľa DIN 18533, triedy expozície W1-E, W2.1-E, W3- E a W4-E.


KÖSTER Deuxan 2K prekrýva trhliny v podklade, izolácia proti tlakovej vode, rýchlejšie vytvrdzuje, má tvrdší povrch ako jednozložkový výrobok. KÖSTER Deuxan 2K je tiež odolný voči prenikaniu radónu.

Dvojzložková, tlaku odolná, elastická, polymérne modifikovaná, vláknitá asfaltová stierka pre bezpečné utesnenie budov podľa DIN 18 533, ako sú napr. pivnice. Odolná voči tlakovej vode, schválená stavebnými úradmi. Izolácia voči radónu.

Oblasti použitia KÖSTER Deuxan 2K je určený na bezpečné a trvalé exteriérové tesnenie suterénnych stien, podkladov, podlahových dosiek atď. a na hydroizoláciu balkónov, terás bez obytných podstrešných priestorov, ako aj mokrých a vlhkých priestorov. KÖSTER Deuxan 2K sa už dlhé roky úspešne používa proti tlakovej vode (spotreba proti tlakovej vode min. 6 kg/m²).


KÖSTER Deuxan 2K je určený na bezpečnú a trvalú vonkajšiu hydroizoláciu podzemných stien, základov, podlahových dosiek atď. Je určený na medzivrstvovú konštrukčnú hydroizoláciu balkónov, terás bez obytných podstrešných konštrukcií, ako aj pre vlhké priestory. KÖSTER Deuxan 2K je vhodný aj na lepenie izolačných a drenážnych dosiek.


Podľa DIN 18533: 2017-07:

W1-E: Pôdna vlhkosť a voda bez hydrostatického tlaku

W2-E: Voda s hydrostatickým tlakom

W3-E: voda bez hydrostatického tlaku na stropoch pokrytých zemou

W4-E: Zrážkova voda a pôdna vlhkosť na stenách, ako aj kapilárna voda vo vnútri a pod stenami

Vyhotovenie hydroizolácie musí byť vykonané v súlade s podmienkami zaťaženia podľa DIN 18533, časť 1, oddiel 5. Podmienka zaťaženia (trieda vystavenia vplyvu vody) musí byť pred aplikáciou určená projektantom. KÖSTER Deuxan 2K sa úspešne používa proti tlakovej vode po mnoho rokov (spotreba minimálne 6 kg / m2).

Spotreba: 4 - 6 kg/m²

Balenie: 32 kg vedro; tekutá zložka 24 kg; prášková zložka 8kg (W 252 032)

Technický list: stiahnuť tu
... viac


KÖSTER MS FLEX FOIL JEDNODUCHÁ OPRAVA STREŠNEJ PVC FÓLIE

KÖSTER MS Flex Foil je veľmi jednoducho aplikovateľná, jednozložková, rýchlo tuhnúca, vysoko pružná, UV odolná hydroizolácia s veľmi dobrou priľnavosťou na mnohých podkladoch. Spotreba výrobku cca. 1.5 – 2.5 kg / m²

CENA: TU  Video ukážka 1   MS Flex Foil aplikácia štetcom  Video ukážka 2   MS Flex Foil aplikácia valcom  Novinka katalóg MS Flex Foil na stiahnutie TU
Novinka katalóg MS Flex Foil na stiahnutie TU


Ak máte problémy s PVC fóliou, KÖSTER MS Flex Foil je jednou z alternatív, ktorá za určitých okolností môže pomôcť vyriešiť systémové hydroizolačné riešenie strechy a opraviť strešnú PVC fóliu. 

Postupujte podľa technického listu výrobku a v prípade nejasností kontaktujte technickú podporu. Kontakt 

Iskrová skúška je proces, pri ktorom sa overuje celistvosť hydroizolačného systému, vyžiadajte si cenovú ponuku. 


Kontakt Mgr. Juraj Matejovič +421 948 939 696 matejovic@saninjekt.sk 


Technický list
   Referencie

Náterová hydroizolácia UV odolná MS-FLEXFOLIE


MS FLEX FOIL

... viac


TOP CENA na strešné hydroizolácie. KÖSTER MS FLEX FOIL a KÖSTER 21

Vážení zákazníci a obchodní partneri, získajte výhodnú cenovú ponuku na strešné hydroizolácie do 15.11. 2022 na výrobky KÖSTER MS FLEX FOIL a KÖSTER 21

Obchodný manažér  Mgr. Juraj Matejovič +421 (0)948939696 e-mail: matejovic@saninjekt.sk

 ... viac
POROVNANIE materiálových vlastností: KÖSTER Deuxan 2C, KÖSTER Bikuthan 1C vs. izolačný pás asfaltový (IPA).

Základná charakteristika výrobkov:

KÖSTER Deuxan 2C je dvojzložková, tlaku odolná, elastická, polymérne modifikovaná, vláknitá asfaltová stierka pre bezpečné utesnenie budov podľa DIN 18533, ako sú napr. pivnice, suterény. Odolná voči tlakovej vode, schválená stavebnými úradmi. Chráni voči prenikaniu radónu. Používa sa zväčša z pozitívnej strany stavebnej konštrukcie. Dokáže vynikajúco zvládnuť vysoké zaťaženie tlakovou vodou. Technický list Deuxan 2C na stiahnutie TU. 

KÖSTER Bikuthan 1C je bezrozpúšťadlová polymérmi modifikovaná bitúmenová stierka, obsahujúca čiastočky polystyrénového plniva. Materiálová báza (PMBC), vhodná pre bezpečnú hydroizoláciu stavebných konštrukcií podľa DIN 18533, triedy expozície W1-E, W2.1-E, W3-E a W4-E. (zemná vlhosť, mierne presakujúca netlaková voda). Nie je určená na hydroizoláciu proti tlakovej vode. Technický list na stiahnutie TU.

Výhody KÖSTER Deuxan 2C a KÖSTER Bikuthan 1C

1. KÖSTER Deuxan 2C zvládne výborne aj vysoký stupeň zaťaženia tlakovou vodou pri minimálnej spotrebe od 6kg /m2.

2. KÖSTER Deuxan 2C je odolný voči prenikaniu radónu. 

3. KÖSTER Deuxan 2C je možné vystužiť sklotextilnou tkaninou Glass Fiber Mash, ktorá zabezpečí zlepšenie vlastností uvedeného výrobku. Výhody, ktoré zabezpečí Glass Fiber Mash: pozrieť TU.

4. Jednoduchá a rýchla aplikácia hladítkom. Potrebné sú 2 vrstvy. Postupujte podľa technického listu výrobku.

5. Pre veľké plochy (m2) je možné objednať špeciálný výrobok KÖSTER Deuxan 2C Proffesional, ktorý sa dá výborne striekať napr. pomocou KÖSTER Peristaltic Pump

6. Výrobky KÖSTER Deuxan 2C a KÖSTER Bikuthan 1C neobsahujú rozpúšťadlá. V rámci možností sú ekologické. Nereagujú a nepoškodzujú polystyrén, keďže neobsahujú žiadne rozpúšťadlá a agresívne látky, ktoré by poškodzovali bežné stavebné materiály, ktoré sa používajú na ochranu proti mechanickému poškodeniu hydroizolačných náterových hmôt. 

7. Pomocou KÖSTER Deuxan 2C alebo KÖSTER Bikuthan 1C vyriešite rôzne detaily veľmi rýchlo a jednoducho.

8. KÖSTER Deuxan 2C a KÖSTER Bikuthan 1C vynikajú tým, že dosahujú výbornú elasticitu.  

9. KÖSTER Bikuthan 1C obsahuje čiastočky polystyrénového plniva.Tým, že Bikuthan 1C obsahuje čiastočky polystyrénového plniva je hmotnosť výrobku nižšia ako pri KÖSTER Deuxan 2C, čo môže byť výhoda za určitých špecifických okolností. 

10. Pri náterových hydroizolačných hmotách nie je potrebné behať po stavbe s horákom, aplikácia je jednoduchá a efektívna. Veľké plochy sa dajú aplikovať striekacím zariadením, čo výrazne skráti aplikačný čas a tým vám aj ušetrí nemalé finačné prostriedky. 

Napriek tomu, že aplikácia je pomerne jednoduchá, treba mať určité stavebné skúsenosti. (správne si pripraviť podklad, dodržiavať aplikačné teploty, časové rozostupy, bezpečnosť pri práci). Pri práci vždy postupujte podľa pokynov z technického listu výrobku a dodržujte bezpečnostné predpisy a pokyny, ktoré vyžaduje konkrétne miesto a stavba. V prípade záujmu Vám pripravíme cenovú ponuku na hydroizolačné práce. 

Izolačný pás asfaltový ( IPA)

Výhody izolačného pásu asfaltového:

1. Dostupnosť: dnes je na trhu veľa typov asfaltových pásov od rôznych výrobcov. Najčastejšie sú napr. oxidované, APP modifikované, SBS modifikované. 

Pri výbere je vhodné zohľadniť vlastnosti, ktoré od izolačného pásu očakávame: napr. typ nosnej vložky, materiál z ktorého je nosná vložka, nasiakavosť, vhodnosť na kotvenie, miesto použitia, stupeň zaťaženia vodou a následne vybrať výrobok, ktorý zvládne dané zaťaženie.

Zákazník si na stavebnom trhu dokáže nájsť ľahko výrobok, ktorý zodpovedá špecifickým požiadavkám stavby. (chemické, biologické, mechanické, geologické, vplyvy prostredia).

Dôležité aspekty pri výbere izolačného asfaltového pásu sú aj napr. životnosť, údržba, estetickosť, opraviteľnosť, atď.

2. Relatívne rýchla pokládka - treba si vybrať realizačnú firmu, ktorá má certifikáty, referencie na daný typ práce.

3. Cena za materiál. 

4. Životnosť - platí pre kvalitnejšie výrobky od renomovaných výrobcov, tu už samozrejme stúpajú aj finačné náklady. Väčšinou platí vyššia kvalita = aj vyššia cena.  

Nevýhody izolačného pásu asfaltového:

1. Časté chyby pri natavovaní pásov - nie je to nevýhoda, alebo zlyhanie materiálu, ale predovšetkým ide o  zlyhanie ľudského faktoru. 

2. Detaily. Schopnosť vyriešiť detaily určitú dobu trvá a treba si zvoliť takú firmu, ktorej na detailoch záleží. Z praxe, detaily bývajú často odfláknuté...

3. Niekedy dosť ťažká váha (IPA). Sú rôzne typy asfaltových pásov a aj rôzna váha. 

Hlavne ak sa s ňou pracuje v pondelok ráno to môže byť problém :-D

Porovanie nákladov: vo všeobecnosti platí, že Bikuthan 1C a Deuxan 2C je pomerne jednoduchý na aplikáciu. Ak sa vyberie varianta aplikácie striekacím zariadením, dokáže to výrazne ušetriť náklady za pracovnú silu.  Pri náterových hmotách treba venovať pozornosť dôslednej príprave podkladu a dať si pozor na počasie (aspoň +5°C , aplikáciu vykonávať vtedy, keď sa neočakáva dážď). Výsledná hydroizolácia má extrémne dlhú životnosť. 

Izolačný pás asfaltový: počiatočné náklady sú nižšie ako u hydroizolačných náterových hmôt. Životnosť sa veľmi líši, u renomovaných výrobcov je dostatočná, ale na trhu je aj dosť výrobkov, ktorých kvalita je primeraná cene.

Kladenie hydroizolačnej vrstvy, natavovanie, detaily, to všetko musí byť zrealizované profesionálnou firmou. Nie vždy sa všetko podarí tak, ako sa deklaruje... preto môžu byť náterové hmoty veľmi dobrou alternatívou. 

Vo všeobecnosti platí, že investované peniaze do kvalitnej hydroizolácie vám ušetria peniaze v budúcnosti. Kvalitná hydroizolácia chráni vašu investíciu a stavbu. 

Uvedený krátky článok je vo všeobecnej rovine. Je ťažké porovnávať odlišné technológie, rôznych výrobcov. Skôr je to len taký základný prehľad, ktorý Vám pomôže rozhodnúť sa správne. 

... viac


NOVÉ INFORMAČNÉ LETÁKY pre našich zákazníkov

        

 

Pre našich zákazníkov a obchodných distribútorov neustále aktualizujeme najnovšie informácie o výrobkoch KÖSTER BAUCHEMIE AG. Uvedené letáčiky veľmi jednoducho a prehľadne pomáhajú zákazníkom získať základné znalosti, ktoré sú potrebné pre úspešné zrealizovanie vášho projektu. 

Našim cieľom je postupne aktualizovať všetky najnovšie letáky a pomôcť distribútorom a stavebninám predávať  komplexné stavebné systémové riešenia.

Vedieť dobre poradiť je naša radosť a niekedy aj starosť, s novými letáčikmi získate praktické informácie a SPOKOJŇOSŤ zákazníkov. 

 

 

 


... viacInjektážny gél KÖSTER G4 - nový leták. Tesnenie stavebných konštrukcií bez odkopania.

 

KÖSTER Injection Gel G4 - je akrylátový gél s nízkou viskozitou pre clonovú injektáž a injektáž do muriva. Elastický akrylový gél na vodnej báze s veľmi nízkou počiatočnou viskozitou po počiatočnom zmiešaní. Je schopný viazať vodu počas želatinácie. Vďaka nízkej počiatočnej viskozite môže byť injektovanie aj do jemných pórov podkladu. Môže sa aplikovať ako špeciálna hydroizolácia na stavbách ako sú napr. tunely, šachty, betónové a žb dosky, výťahové šachty atď. 

Brožúra KÖSTER injektážny gél G4: Clonová injektáž s gélom KÖSTER G4

... viac


Viete, že...?

KÖSTER CT 215 Universal Floor

KÖSTER CT 215 Universal Floor je epoxidová živica na vodnej báze bez obsahu rozpúšťadiel.

Cena 3kg balenie         Cena 10kg balenie 

KÖSTER CT 215 Universal Floor je epoxidová živica na vodnej báze bez obsahu rozpúšťadiel, vhodná ako základný náter na savých betónových povrchoch, ďalej na farebné nátery minerálnych povrchov stien a podláh a na nátery pre vodorovné betónové povrchy.

Univerzálna podlaha KÖSTER CT 215 poskytuje vďaka svojmu matnému vzhľadu povrchu ľahko udržiavateľný povrch, ktorý je možné v prípade potreby ďalej upravovať následnými nátermi.

KÖSTER CT 215 Universal Floor je úplne bez rozpúšťadiel, takže vzduch v miestnosti nie je negatívne ovplyvnený. KÖSTER CT 215 Universal Floor je paropriepustná a môže byť použitá ako systém povrchovej ochrany v obývaných interiéroch.

Odolnosť: stredné mechanické a chemické zaťaženie - podľa technického listu výrobku. 

 

Nový katalóg podlahy 2022:  KÖSTER CT 215 stiahnuť TU 

Video aplikácie CT 215 Universal Floor:  prehrať video TU 


Základný odtieň: RAL 7035 light grey

Ďaľšie odtiene na objednávku: RAL 7012 basalt grey, RAL 7030 stone grey, RAL 7032 pebble grey

Odtiene mimo uvedených skupín sa dajú objednať za príplatok z RAL vzorkovníka. Dostupnosť preveríme u výrobcu. 


Balenia 3kg    obj. číslo 3 kg    (CT 215 003) zákl. RAL  7035

Balenie 10kg  obj. číslo 10kg   (CT 215 010) zákl. RAL  7035

 

Spoločnosť San-Injekt s.r.o. podpísala zmluvu so spoločnosťou KÖSTER BAUCHEMIE AG o výhradnom obchodnom zastúpení spoločnosti KÖSTER BAUCHEMIE AG pre územie Slovenskej republiky.

Spoločnosť San-Injekt s.r.o. so sídlom v Bratislave na Hraničnej ulici č. 16 sa tak stala výhradným dovozcom a predajcom výrobkov spoločnosti KÖSTER BAUCHEMIE AG na území Slovenskej republiky.

V prípade záujmu o bližšie informácie o výrobkoch, cenách, predajných miestach v SR kontaktujte obch. zástupcu Mgr. Juraj Matejovič (+421 948 939 696), prípadne matejovic@saninjekt.sk, alebo využite kontaktný formulár v časti "Kontakt".

Ak máte záujem o konzultáciu ohľadne riešenia Vášho problému s hydroizoláciou novostavby, resp. so zatekaním alebo vlhkosťou v jestvujúcom objekte, obráťte sa na našich odborníkov v tejto oblasti telefonicky, Ing. Ján Lukačovič (+421 905 510359), prípadne lukacovic@saninjekt.sk, alebo využite kontaktný formulár v časti "Kontakt".

Karol Kukumberg - konateľ (+421 903 959434), Ing. Miloš Štefanišin - konateľ (+421 908 665588), 

prípadne info@koster.sk a  info@saninjekt.sk , alebo využite kontaktný formulár v časti "Kontakt".

 

 

Back

Top
Austria Bosnia and Herzegovina Brasil Bulgaria China Croatia Czech Republic Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Kuwait Latvia Lebanon Mexico Netherlands New Zealand Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America