Aktuality


« 1 2 »


Plánujete opraviť plochú strechu ? Akciová cena na strešnú fóliu KÖSTER TPO PRO hr. 1,2mm.

Akcia na strešnú fóliu KÖSTER TPO PRO hrúbky 1,2mm. 

Trvanie akcie: 25.3. - 31.5. 2024. 

Pri kúpe fólie KÖSTER TPO PRO hrúbky 1,2mm na celý dom získate 15% zľavu na materiál + 15% zľavu na komplexné realizačné práce. 

Kontakt 
... viac


AKCIA DO VYPREDANIA ZÁSOB alebo do 31.12. 2023! HYDROIZOLÁCIA KÖSTER NB 4000 aplikovateľná od +2°C

KÖSTER NB 4000 je polymérne modifikovaná izolačná stierka (FPD) na hydroizoláciu stavebných konštrukcií, použitie v interiéri aj v exteriéri. Po aplikácii je odolná voči dažďu už po 4 hodinách a po 24 hodinách môže byť vystavená tlakovej vode.  

CENA: Nový informačný katalóg pre rok 2022: Hydroizolácia základov a pivníc

Získajte 10% zľavu na hydroizoláciu KOSTER NB 4000 do 31.12.2023!

Aplikačné video 
Výhody

1.Doba spracovateľnosti 45 min.

2. Zaťaženie dažďom po 4 hod. 

3. Teplota pri aplikácii od +2°C.

Upozornenie: Podklad nemôže byť namrznutý, počas aplikácie a doby schnutia nemôže teplota podkladu klesnúť pod +2 °C. 

Technický list na stiahnutie 

O vhodnosti použitia v zimných mesiacoch je doporučené vopred konzultovať aplikáciu s technickým oddelením KÖSTER BAUCHEMIE AG Kontakt 

Upozorňujeme, že pri aplikácii je nutné postupovať podľa technického listu výrobku. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
... viac


Výhodná cena na strešné hydroizolácie. KÖSTER MS FLEX FOIL a KÖSTER 21

Vážení zákazníci a obchodní partneri,

   získajte zvýhodnenú cenovú ponuku na strešné hydroizolácie do 31.12. 2023 na výrobky KÖSTER MS FLEX FOIL a KÖSTER 21. Nakúpite v zime, zrealizujete na jar a ušetríte 10%

Obchodný manažér  Mgr. Juraj Matejovič +421 (0)948939696 e-mail: matejovic@saninjekt.sk

 ... viac


Zastavte stúpajúcu vlhkosť v stenách a múroch s injektážnym materiálom KÖSTER Crisin 76 Concentrate

Zastavte vlhnutie stien a múrov s použitím injektážneho materiálu, vyrieši natrvalo váš problém s vlhkými stenami. Inovatívny systém horizontálnej bariéry s materiálom KÖSTER Crisin 76 Concentrate.

Aplikačné video KÖSTER Crisin 76 Concentrate 

Katalóg CRISIN 76 Concentrate

Okrem injektážneho výrobku KÖSTER CRISIN 76 Concentrate, odporúčame venovať zvýšenú pozornosť aj výrobkom KÖSTER Repair Mortar, KÖSTER Restoration Plaster GreyKÖSTER Fine Plaster, uvedené výrobky tvoria komplexný sanačný systém.

Pre viac informácií kontaktujte náš technický tím. 

 
... viac


NOVINKY - Ploché strechy - Hydroizolačné nátery - Porovnanie jednotlivých výrobkov

NOVINKY - Ploché strechy - Hydroizolačné nátery - Porovnanie jednotlivých výrobkov

Uvedená tabuľka slúži ako pomôcka pri výbere vhodného výrobku. Tabuľka nenahrádza technický list. Pri aplikácii postupujte podľa technických listov jednotlivých výrobkov. 

Tabuľka porovnania výrobkov pre ploché strechy na stiahnutie tu ... viac


POROVNANIE materiálových vlastností: KÖSTER Deuxan 2C, KÖSTER Bikuthan 1C vs. izolačný pás asfaltový (IPA).

Základná charakteristika výrobkov:

KÖSTER Deuxan 2C je dvojzložková, tlaku odolná, elastická, polymérne modifikovaná, vláknitá asfaltová stierka pre bezpečné utesnenie budov podľa DIN 18533, ako sú napr. pivnice, suterény. Odolná voči tlakovej vode, schválená stavebnými úradmi. Chráni voči prenikaniu radónu. Používa sa zväčša z pozitívnej strany stavebnej konštrukcie. Dokáže vynikajúco zvládnuť vysoké zaťaženie tlakovou vodou. Technický list Deuxan 2C na stiahnutie TU. 

KÖSTER Bikuthan 1C je bezrozpúšťadlová polymérmi modifikovaná bitúmenová stierka, obsahujúca čiastočky polystyrénového plniva. Materiálová báza (PMBC), vhodná pre bezpečnú hydroizoláciu stavebných konštrukcií podľa DIN 18533, triedy expozície W1-E, W2.1-E, W3-E a W4-E. (zemná vlhosť, mierne presakujúca netlaková voda). Nie je určená na hydroizoláciu proti tlakovej vode. Technický list na stiahnutie TU.

Výhody KÖSTER Deuxan 2C a KÖSTER Bikuthan 1C

1. KÖSTER Deuxan 2C zvládne výborne aj vysoký stupeň zaťaženia tlakovou vodou pri minimálnej spotrebe od 6kg /m2.

2. KÖSTER Deuxan 2C je odolný voči prenikaniu radónu. 

3. KÖSTER Deuxan 2C je možné vystužiť sklotextilnou tkaninou Glass Fiber Mash, ktorá zabezpečí zlepšenie vlastností uvedeného výrobku. Výhody, ktoré zabezpečí Glass Fiber Mash: pozrieť TU.

4. Jednoduchá a rýchla aplikácia hladítkom. Potrebné sú 2 vrstvy. Postupujte podľa technického listu výrobku.

5. Pre veľké plochy (m2) je možné objednať špeciálný výrobok KÖSTER Deuxan 2C Proffesional, ktorý sa dá výborne striekať napr. pomocou KÖSTER Peristaltic Pump

6. Výrobky KÖSTER Deuxan 2C a KÖSTER Bikuthan 1C neobsahujú rozpúšťadlá. V rámci možností sú ekologické. Nereagujú a nepoškodzujú polystyrén, keďže neobsahujú žiadne rozpúšťadlá a agresívne látky, ktoré by poškodzovali bežné stavebné materiály, ktoré sa používajú na ochranu proti mechanickému poškodeniu hydroizolačných náterových hmôt. 

7. Pomocou KÖSTER Deuxan 2C alebo KÖSTER Bikuthan 1C vyriešite rôzne detaily veľmi rýchlo a jednoducho.

8. KÖSTER Deuxan 2C a KÖSTER Bikuthan 1C vynikajú tým, že dosahujú výbornú elasticitu.  

9. KÖSTER Bikuthan 1C obsahuje čiastočky polystyrénového plniva.Tým, že Bikuthan 1C obsahuje čiastočky polystyrénového plniva je hmotnosť výrobku nižšia ako pri KÖSTER Deuxan 2C, čo môže byť výhoda za určitých špecifických okolností. 

10. Pri náterových hydroizolačných hmotách nie je potrebné behať po stavbe s horákom, aplikácia je jednoduchá a efektívna. Veľké plochy sa dajú aplikovať striekacím zariadením, čo výrazne skráti aplikačný čas a tým vám aj ušetrí nemalé finačné prostriedky. 

Napriek tomu, že aplikácia je pomerne jednoduchá, treba mať určité stavebné skúsenosti. (správne si pripraviť podklad, dodržiavať aplikačné teploty, časové rozostupy, bezpečnosť pri práci). Pri práci vždy postupujte podľa pokynov z technického listu výrobku a dodržujte bezpečnostné predpisy a pokyny, ktoré vyžaduje konkrétne miesto a stavba. V prípade záujmu Vám pripravíme cenovú ponuku na hydroizolačné práce. 

Izolačný pás asfaltový ( IPA)

Výhody izolačného pásu asfaltového:

1. Dostupnosť: dnes je na trhu veľa typov asfaltových pásov od rôznych výrobcov. Najčastejšie sú napr. oxidované, APP modifikované, SBS modifikované. 

Pri výbere je vhodné zohľadniť vlastnosti, ktoré od izolačného pásu očakávame: napr. typ nosnej vložky, materiál z ktorého je nosná vložka, nasiakavosť, vhodnosť na kotvenie, miesto použitia, stupeň zaťaženia vodou a následne vybrať výrobok, ktorý zvládne dané zaťaženie.

Zákazník si na stavebnom trhu dokáže nájsť ľahko výrobok, ktorý zodpovedá špecifickým požiadavkám stavby. (chemické, biologické, mechanické, geologické, vplyvy prostredia).

Dôležité aspekty pri výbere izolačného asfaltového pásu sú aj napr. životnosť, údržba, estetickosť, opraviteľnosť, atď.

2. Relatívne rýchla pokládka - treba si vybrať realizačnú firmu, ktorá má certifikáty, referencie na daný typ práce.

3. Cena za materiál. 

4. Životnosť - platí pre kvalitnejšie výrobky od renomovaných výrobcov, tu už samozrejme stúpajú aj finačné náklady. Väčšinou platí vyššia kvalita = aj vyššia cena.  

Nevýhody izolačného pásu asfaltového:

1. Časté chyby pri natavovaní pásov - nie je to nevýhoda, alebo zlyhanie materiálu, ale predovšetkým ide o  zlyhanie ľudského faktoru. 

2. Detaily. Schopnosť vyriešiť detaily určitú dobu trvá a treba si zvoliť takú firmu, ktorej na detailoch záleží. Z praxe, detaily bývajú často odfláknuté...

3. Niekedy dosť ťažká váha (IPA). Sú rôzne typy asfaltových pásov a aj rôzna váha. 

Hlavne ak sa s ňou pracuje v pondelok ráno to môže byť problém :-D

Porovanie nákladov: vo všeobecnosti platí, že Bikuthan 1C a Deuxan 2C je pomerne jednoduchý na aplikáciu. Ak sa vyberie varianta aplikácie striekacím zariadením, dokáže to výrazne ušetriť náklady za pracovnú silu.  Pri náterových hmotách treba venovať pozornosť dôslednej príprave podkladu a dať si pozor na počasie (aspoň +5°C , aplikáciu vykonávať vtedy, keď sa neočakáva dážď). Výsledná hydroizolácia má extrémne dlhú životnosť. 

Izolačný pás asfaltový: počiatočné náklady sú nižšie ako u hydroizolačných náterových hmôt. Životnosť sa veľmi líši, u renomovaných výrobcov je dostatočná, ale na trhu je aj dosť výrobkov, ktorých kvalita je primeraná cene.

Kladenie hydroizolačnej vrstvy, natavovanie, detaily, to všetko musí byť zrealizované profesionálnou firmou. Nie vždy sa všetko podarí tak, ako sa deklaruje... preto môžu byť náterové hmoty veľmi dobrou alternatívou. 

Vo všeobecnosti platí, že investované peniaze do kvalitnej hydroizolácie vám ušetria peniaze v budúcnosti. Kvalitná hydroizolácia chráni vašu investíciu a stavbu. 

Uvedený krátky článok je vo všeobecnej rovine. Je ťažké porovnávať odlišné technológie, rôznych výrobcov. Skôr je to len taký základný prehľad, ktorý Vám pomôže rozhodnúť sa správne. 

... viac


NOVÉ INFORMAČNÉ LETÁKY pre našich zákazníkov

        

 

Pre našich zákazníkov a obchodných distribútorov neustále aktualizujeme najnovšie informácie o výrobkoch KÖSTER BAUCHEMIE AG. Uvedené letáčiky veľmi jednoducho a prehľadne pomáhajú zákazníkom získať základné znalosti, ktoré sú potrebné pre úspešné zrealizovanie vášho projektu. 

Našim cieľom je postupne aktualizovať všetky najnovšie letáky a pomôcť distribútorom a stavebninám predávať  komplexné stavebné systémové riešenia.

Vedieť dobre poradiť je naša radosť a niekedy aj starosť, s novými letáčikmi získate praktické informácie a SPOKOJŇOSŤ zákazníkov. 

 

 

 


... viacInjektážny gél KÖSTER G4 - nový leták. Tesnenie stavebných konštrukcií bez odkopania.

 

KÖSTER Injection Gel G4 - je akrylátový gél s nízkou viskozitou pre clonovú injektáž a injektáž do muriva. Elastický akrylový gél na vodnej báze s veľmi nízkou počiatočnou viskozitou po počiatočnom zmiešaní. Je schopný viazať vodu počas želatinácie. Vďaka nízkej počiatočnej viskozite môže byť injektovanie aj do jemných pórov podkladu. Môže sa aplikovať ako špeciálna hydroizolácia na stavbách ako sú napr. tunely, šachty, betónové a žb dosky, výťahové šachty atď. 

Brožúra KÖSTER injektážny gél G4: Clonová injektáž s gélom KÖSTER G4

... viac


Novinka - prémiová nivelačná hmota KÖSTER SL Flex


Nivelačná hmota KÖSTER SL Flex 

KÖSTER SL Flex je vysokokvalitná, rýchlo tuhnúca nivelačná hmota s vynikajúcimi lepiacimi vlastnosťami aj na hladkých a hutných podkladoch. KÖSTER SL Flex je použiteľná pre širokú škálu podkladov a vytvrdzuje bez napätia počas niekoľkých hodín. Vytvára hladký a vysoko pevný povrch, ktorý umožňuje rýchlu variabilitu pri rekonštrukciách budov, napr. pri kladení kobercov alebo dlaždíc na staré dlážkové drevené podlahy. KÖSTER SL Flex sa ľahko mieša a aplikuje, dá sa dopravovať čerpadlom, je tekutá a samonivelačná, počas spracovania má nízku viskozitu. KÖSTER SL Flex sa môže aplikovať v hrúbke vrstiev od 2 do 15 mm a pri priehlbinách do 30 mm. Rýchlo vytvrdzuje bez trhlín, má zníženú zmrašťovateľnosť až 90%.

Výrobok na objednávku:  orientačná CENA 66€ s DPH / 25kg vrece 

Brožúra: na stiahnutie TU

... viac


Viete, že...?

KÖSTER Fix-Tape 15 SY

Samolepiaca páska aplikovaná za studena, na báze gumy / bitúmenu, určená  na  tesnenie častí fasády a a spojov okenných otvorov. Použiteľné medzi + 5 ° C a + 30 ° C. Vysoko ohybná, zabezpečí bezproblémové prepojenie trhlín, okamžite zaťažiteľná vodou a dažďom. Dvojitá laminovaná polyetylénová vystužená fólia, odolná proti roztrhnutiu. Hrúbka materiálu 1,5 mm, dostupná v šírke 200 mm.

Informačný katalóg: Hydroizolácia základov a pivníc

Karta bezpečnostných údajov

Spoločnosť San-Injekt s.r.o. podpísala zmluvu so spoločnosťou KÖSTER BAUCHEMIE AG o výhradnom obchodnom zastúpení spoločnosti KÖSTER BAUCHEMIE AG pre územie Slovenskej republiky.

Spoločnosť San-Injekt s.r.o. so sídlom v Bratislave na Pestovateľskej č.6  sa tak stala výhradným dovozcom a predajcom výrobkov spoločnosti KÖSTER BAUCHEMIE AG na území Slovenskej republiky.

V prípade záujmu o bližšie informácie o výrobkoch, cenách, predajných miestach v SR kontaktujte obch. zástupcu Mgr. Juraj Matejovič (+421 948 939 696), prípadne matejovic@saninjekt.sk, alebo využite kontaktný formulár v časti "Kontakt".

Ak máte záujem o konzultáciu ohľadne riešenia Vášho problému s hydroizoláciou novostavby, resp. so zatekaním alebo vlhkosťou v jestvujúcom objekte, obráťte sa na našich odborníkov v tejto oblasti telefonicky, Ing. Ján Lukačovič (+421 905 510359), prípadne lukacovic@saninjekt.sk, alebo využite kontaktný formulár v časti "Kontakt".

Karol Kukumberg - konateľ (+421 903 959434), Ing. Miloš Štefanišin - konateľ (+421 908 665588), 

prípadne info@koster.sk a  info@saninjekt.sk , alebo využite kontaktný formulár v časti "Kontakt".

 

 

Back

Top
Albania Austria Bosnia and Herzegovina Brasil Bulgaria China Croatia Czech Republic Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Kuwait Latvia Lebanon Macedonia Mexico Netherlands New Zealand Norway Panama Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America