Referencie

Kvalita je na prvom mieste. This is testified to by the countless satisfied customers which KÖSTER has all over the world. Tu môžete nájsť výber referencií zoradených podľa oblasti použitia, miesta realizácie alebo podľa výrobkov.

Momentálne sú dostupné iba referencie, prevzaté zo zahraničných zdrojov. Preto sú uvedené v anglickom jazyku.

Toto je náhodne vybratá referencia na ukážku: 

Slovakia, Bratislava, Crowne Plaza

Crowne Plaza Bratislava je hotel prvej triedy v centre Bratislavy. Po vykonaní obhliadky zatekania stropných dosiek v obytných priestorov hotela sa zistilo, že zdrojom zatekania sú netesné dilatácie v technickej miestnosti v podkroví hotela. Rekonštrukcia dilatácií bola prevedená opravnou maltou KÖSTER Repair Mortar Plus a tmelom KÖSTER Joint Sealant FS-H.  

Crowne Plaza Bratislava is a first-class hotel in the center of Bratislava. After the survey, we found that water leakage of the ceiling slab in the hotel's living quarters revealed that the source of water leakage is leaky dilatation in a technical room in the attic of the hotel. Reconstruction of the dilatations was performed with KÖSTER Repair Mortar Plus and KÖSTER Joint Sealant FS-H.

Das Crowne Plaza Bratislava ist ein erstklassiges Hotel im Zentrum von Bratislava. Nach dem Besehen stellten wir fest, dass Wasseraustritt aus der Deckenplatte in den Wohnräumen des Hotels ergab, dass die Quelle des Wasseraustritts in einem technischen Raum im Dachgeschoss des Hotels leckende Dehnung in der Dilatation ist. Die Rekonstruktion der Dilatationen erfolgte mit KÖSTER Repair Mortar Plus Mörtel und KÖSTER Fugendichtungsmasse FS-H.

Crowne Plaza Bratislava - это первоклассный отель в центре Братиславы. После опроса мы обнаружили, что утечка воды с потолочной плиты в жилых помещениях отеля показала, что источником утечки воды является утечка в техническом помещении на чердаке отеля. Реконструкция дилатаций проводилась с помощью раствора KÖSTER Repair Mortar Plus и совместного герметика KÖSTER Join Sealant FS-H.

Objekt
Hotel Crowne Plaza 
Oblasti použitia
Tesnenie na dilatačné a iné pohyblivé spoje a špáry
Popis
Oprava zatekania cez dilatácie  
Použité výrobky
KÖSTER FS Primer 2C
KÖSTER Joint Sealant FS-H grey
KÖSTER Repair Mortar Plus
Dodávateľ
San Injekt, s.r.o. 

 

Back

Top
Austria Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Kuwait Latvia Lebanon Mexico Netherlands Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America