Utesňovanie spojov a špár na minerálnych a kovových podkladoch

Konštrukčné spoje a špáry sú vystavené pohybu vplyvom tepelného alebo iného stresu. K utesneniu konštrukčných spojov a špár natrvalo, je potrebný elastický materiál. Tesnenie KÖSTER Joint Sealant FS je osvedčené tesnenie, odolné voči mechanickému stresu, UV žiareniu a starnutiu. Tesnenie KÖSTER Joint Sealant FS je tiež odolné voči agresívnym chemikáliám.

Pre trvalú hydroizoláciu konštrukčných spojov a špár je dôležité nielen použitie odolného materiálu, ale aj trvalé priľnutie k ich okrajom. Podklad musí byť stabilný, čistý, suchý a tiež zbavený voľných častíc. Podklad je ošetrený adhéznym mostíkom KÖSTER FS Primer.

Optimálna absorpcia napätia je zaručená, ak je tesnenie KÖSTER Joint Sealant FS použité k spojeniu len dvoch protiľahlých okrajov špáry. To umožňuje, aby materiál mohol expandovať pozdĺž škáry. Ak chcete oddeliť škárovacie tesnenie od spodnej časti, vloží sa do škáry, pred aplikáciou materiálu,  PE- okrúhly profil. Aby sa predišlo poškodeniu vplyvom pnutia, aplikuje sa tesnenie v hrúbke v závislosti na rozmeroch špáry. Veľkosť použitého tesnenia by mala byť 1:1 až 1:2 (výška v pomere k šírke škáry)

Pre aplikáciu v poľnohospodárskom betóne sa používa tesnenie KÖSTER PU-Joint Sealant.

Vždy dodržiavajte pracovný postup uvedený v príslušných technických listoch a príručkách.

 

Back

Top
Austria Bosnia and Herzegovina Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Kuwait Latvia Lebanon Mexico Netherlands New Zealand Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America