Injektáž do muriva

1 Injektážne čerpadlo
KÖSTER Acrylic Gel Pump
2 Injektážna bariéra
KÖSTER Injection Barrier
3 Injektážne pakre
KÖSTER Superpacker
KÖSTER Superpacker 13 mm x 115 mm PH
4 Hydroizolačná vrstva
KÖSTER Injection Gel G4
5 Vyplnenie dier po vrtoch
KÖSTER KB-FIX 5

Vertikálna injektáž muriva (známa aj ako plošná - clonová injektáž) je štandardná metóda pre následnú hydroizoláciu tehlových stavebných prvkov, pri ktorých nie je výkop ekonomický alebo možný.

Vrty sa vyvŕtajú vodorovne na vnútornej strane stavebného dielca a pod uhlom na spojoch steny a podlahy a v rohoch stien. Hĺbka vŕtania sa určuje podľa hrúbky steny a môže predstavovať 50 % až 90 % hrúbky steny.


Vyvŕtané otvory musia byť vyvŕtané tak, aby sa prekrížil aspoň jeden spoj. Otvory sú vyvŕtané v mriežke horizontálne a vertikálne s každým odsadením druhého radu. Pakre sú rozmiestnené podľa typu muriva. Priemer vyvŕtaných otvorov závisí od zvolených pakrov.

KÖSTER Superpackers sa vkladajú do vyvŕtaných otvorov. Vo väčšine prípadov je potrebné nainštalovať injektážnu bariéru, napríklad s KÖSTER Injection Barrier, aby sa zabránilo strate injektážneho materiálu nekontrolovaným odtokom.


V prípadoch odhaleného muriva, kde je potrebné zachovať vzhľad (ako napríklad v historických klenbách), možno použiť KÖSTER Repair Mortar NC na opravy tam, kde je to potrebné, bez toho, aby sa výrazne zmenil vzhľad muriva namiesto inštalácie kompletnej injektážnej bariéry.

KÖSTER Injection Gel G4 sa vstrekuje vo viacerých fázach, kým sa nedosiahne želaný efekt.

Následne sa otvory po pakroch vyplnia KÖSTER KB-Fix 5. Pre dekoratívny a funkčný povrchový dizajn je možné na KÖSTER injektážnu bariéru aplikovať sanačnú omietku KÖSTER.

Vždy dodržiavajte špecifikácie v príslušných technických listoch a pokynoch. 

 

Back

Top
Austria Bosnia and Herzegovina Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Kuwait Latvia Lebanon Mexico Netherlands New Zealand Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America