Horizontálne bariéry beztlakovou injektážou

Vzlínajúca vlhkosť (alebo knôtový jav) patrí medzi najčastejšie príčiny poškodenia muriva. Následky sú jasne identifikovateľné ako odlupovanie omietky, poškodené špáry a tehly, výkvety solí alebo rast rias. Poškodeniu zapríčinenému vzlínajúcou vlhkosťou je možné predísť inštaláciou horizontálnej bariéry.

Najjednoduchší a najúspešnejší KÖSTER systém na inštaláciu horizontálnej bariéry v už existujúcej stene je systém nasávacieho uhla KÖSTER Suction Angle System spolu s KÖSTER Crisin®76. KÖSTER Crisin®76 je veľmi riedka tekutá živica, ktorá preniká aj do najmenších kapilár stavebného materiálu, natrvalo zastavuje kapilárnu aktivitu a tiež má hydrofóbny účinok.

Vrty sú rozmiestnené pravidelne v závislosti na hrúbke steny. KÖSTER Crisin®76 je nainjektovaný do steny bez tlaku pomocou nasávacieho uhla KÖSTER Suction Angle a kapilárnej tyče KÖSTER Capillary Rod, ktorá a správa ako knôt. Beztlakový systém využíva tú istú kapilárnu aktivitu, ktorá spôsobuje vzlínajúcu vlhkosť. Tým pádom je vzlínajúca vlhkosť zastavená pomocou jej príčiny. Veľkou výhodou kapilárnej tyče KÖSTER Capillary Rod je, že nemusíte zbytočne spotrebovávať materiál na praskliny a dutiny. Materiál sa uvoľní len na mieste kde sa tyč dotkne steny vrtu.

V niektorých prípadoch, ako napríklad pri menej vlhkých stenách, môže byť použitý tekutý tmel KÖSTER Mautrol Liquid Sealant. Pred použitím musí byť vykonaná analýza obsahu vlhkosti a soli.

V prípade že je poškodenie spôsobené vzlínajúcou vlhkosťou, musí byť zo steny odstránená stará omietka. Po inštalácii horizontálnej bariéry je potrebné použiť sanačnú omietku KÖSTER Restoration Plaster.  Sanačná omietka KÖSTER Restoration Plaster umožňuje murivu uschnúť bez poškodenia. Sanačné omietky KÖSTER Restoration Plasters umožnujú difúziu vodných pár a sú hydrofóbne. Soli, ktoré zostali v stene sú absorbované sanačnou omietkou KÖSTER Restoration Plasters, takže soľ nevykvetá na povrchu a nepoškodzuje omietku ani maľovku. 

Sanačné omietky KÖSTER Restoration Plasters sú dostupné v rôznych vyhotoveniach (sivá, biela, pevná a ľahká). Biela sanačná omietka  KÖSTER Restoration Plaster 2 White sa často používa v starších budovách bez následnej maľovky. Omietkový náter KÖSTER Plaster Coat vytvára veľmi hladký povrch a môže byť využitý pre splnenie architektonických cieľov. Sanačné omietky KÖSTER Restoration Plasters môžu byť premaľované len dýchajúcimi farbami (umožňujúcimi vyparovanie), ako napríklad biela silikónová farba KÖSTER Silicon Paint White alebo KÖSTER MF 1.

Vždy dodržiavajte pracovný postup uvedený v príslušných technických listoch a príručkách.

 

Back

Top
Austria Bosnia and Herzegovina Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Kuwait Latvia Lebanon Mexico Netherlands New Zealand Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America