M 279 - KÖSTER Crisin 76 Concentrate

KÖSTER CRISIN 76 Concentrate je veľmi nízko viskózna syntetická živica pre hydroizoláciu proti vzlínajúcej vlhkosti v prípade vysokej vlhkosti a obsahu soli v murive.

Aplikačné video KÖSTER CRISIN 76 Concentrate 

KÖSTER Crisin 76 Concentrate vytláča vodu z kapilár vzhľadom na veľmi nízku hustotu a povrchové napätie, ktoré je podstatne nižšie, ako povrchové napätie vody.  Po úplnom vytvrdnutí zostáva KÖSTER Crisin 76 elastický a nedegraduje.

Hustota: 0,91 g / cm3, viskozita 15 mPa.s.  KÖSTER Crisin 76 Concentrate je odolný voči všetkým agresívnym médiám, ktoré sa zvyčajne vyskytujú v murive, ako sú kyseliny, zásady a soli počas aplikácie, ako aj po úplnom vytvrdnutí. Testované podľa smerníc WTA. Spoločne so sanančnými omietkami KÖSTER je vhodný na obnovu muriva.

KÖSTER CRISIN 76 Concentrate (so systémom kapilárnych tyčiniek) sa prevažne používa pri dutinkových a dierovaných tehlách ako bariéra proti vzlínajúcej vlhkosti. Taktiež môže byť použitý pri zmiešanom murive atď. 

Balenie a ceny:  200 ml kartuša, 10 litrová bandaska, 30 litrový kanister 

Nový katalóg pre rok 2024 prémiový KÖSTER Crisin 76 Concentrate:  hydroizolácia proti vzlínajúcej vlhkosti v murive na stiahnutie

VIDEO montáž kapilárnej tyčinky a plastového rohovníka: CRISIN76 - kapilárna tyčinka a plastový rohovník - montáž do muriva

Sanácia muriva informačný letáčik: na stiahnutie

Karta bezpečnostných údajov 

 

Spotreba: je uvedená v technickom liste výrobku a v novom katalógu pre rok 2024.

Balenie

5 l kanister (M 279 005)


10 l kanister (M 279 010)


30 l kanister (M 279 030)


200 ml kartuša (M 279 200)
 

Back

Top
Albania Austria Bosnia and Herzegovina Brasil Bulgaria China Croatia Czech Republic Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Kuwait Latvia Lebanon Macedonia Mexico Netherlands New Zealand Norway Panama Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America